Maak een afspraak

Kinderen & jongeren

Samen aan de slag

Kan jouw kind wat extra steun gebruiken?  Zie je boos, te druk of extreem stil gedrag? Komt het moeilijk in slaap? Speelt er iets op school? Zijn er steeds weer de terugkerende ruzies? Misschien zijn er even nog geen woorden voor? Bij Ontknoping luisteren we door zien, horen en begrijpen. Samen verwarring ontknopen en naar nieuw perspectief kijken. Het is gebleken dat zodra een kind een ander beeld van zichzelf krijgt dit ook gevolgen heeft voor het gedrag.

Ontknoping biedt kinderen en jongeren hulp bij inzicht in hun specifieke situatie. Wat zijn de gebeurtenissen, gedachten en gevoelens die spelen? We maken gebruik van verschillende schema’s, spelvormen, tafelopstellingen en creatieve werkvormen.   Het is belangrijk voor de therapie dat er een klik moet zijn, dus werken aan vertrouwen hoort daarbij. Het uitwerken van gevoelens, gedachten en het bekrachtigen van kwaliteiten geeft inzicht en kracht. Samen gaan we aan de slag zodat er ontknoopt mag worden wat er in de weg zit voor een optimale gezonde ontwikkeling. Naast de psychosociale therapie is er ook de mogelijkheid tot coaching in onderwijssituaties. Neem gerust contact met me op.

- Wees jezelf! Er zijn al genoeg anderen -