Maak een afspraak

Kinderen & jongeren

Samen aan de slag

Kan jouw kind wat extra steun gebruiken?  Zie je boos, te druk of extreem stil gedrag? Komt het moeilijk in slaap? Speelt er iets op school? Zijn er steeds weer de terugkerende ruzies? Misschien zijn er even nog geen woorden voor? Bij Ontknoping luisteren we door zien, horen en begrijpen. Samen verwarring ontknopen en naar nieuw perspectief kijken. Het is gebleken dat zodra een kind een ander beeld van zichzelf krijgt dit ook gevolgen heeft voor het gedrag.

Ontknoping biedt kinderen en jongeren hulp bij inzicht in hun specifieke situatie. Wat zijn de gebeurtenissen, gedachten en gevoelens die spelen? Het is belangrijk voor de begeleiding dat er een klik is, in de eerste fase werken we vooral aan vertrouwen. We maken gebruik van cognitieve gedrags interventies, spelvormen, opstellingen, tekeningen en anderen beeldende werkvormen. Het samen ontdekken en interpreteren van waarnemingen, gevoelens en behoeften en de daarbij behorende gedachten geeft vaak  inzicht Het bekrachtigen van het unieke en de kwaliteiten van elk kind geeft inzicht en kracht. Ook het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden kan aan bod komen.  Oudergesprekken kunnen een onderdeel van de begeleiding zijn. Samen gaan we aan de slag zodat er ontknoopt mag worden wat er in de weg zit voor een optimale gezonde ontwikkeling. Ontknoping werkt sinds 2021 met het ACT4KIDS programma

- Wees jezelf! Er zijn al genoeg anderen -