Privacy & Cookiestatement

Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie, gevestigd Henriëtte van Eyklaan 1267321LJ Apeldoorn, NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie
Henriëtte van Eyklaan 1267321LJ Apeldoorn, NL
E-mailadres: jellyroose@ontknoping.coach
KvK-nummer: 68341628

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontknoping Praktijk Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ontknoping acht het van groot belang om de door de bezoeker verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jellyroose@ontknoping.coach, dan verwijderen wij z.s.m. deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het maken van een afspraak
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor uw persoonsgegevens is; 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ontknoping Praktijk Coaching & Therapie. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Deze cookies worden gebruikt
We gebruiken op onze website weinig cookies. Hieronder leggen we uit welke we gebruiken, waarom we die gebruiken en hoelang we de gegevens bewaren:

Op de website van Ontknoping worden verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Analytische of performance cookies

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

 

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Cookie Bewaartermijn Door Omschrijving
_ga 14 maanden Google Deze cookie meet je bezoek aan onze website en helpt ons de website te verbeteren. We verzamelen de gegevens anoniem en delen dit met Google Analytics voor de verwerking. Google Analytics heeft geen toestemming je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of door te verkopen.
_gid 24 uur Google Deze cookie helpt de bovenstaande cookie van Google om te meten welke pagina’s je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontknoping . en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jellyroose@ontknoping.coach. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ontknoping wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ontknoping neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jellyroose@ontknoping.coach