Tarieven

 • Uurtarief coaching en therapie: € 85,-
 • Offerte voor zakelijke trajecten: onderwijs en werkvloer op aanvraag
 • Afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Zie algemene voorwaarden
 • Tarieven zijn exclusief BTW (als de vergoeding niet via verzekeraar of gemeente verloopt)

Vergoedingen

Zorgverzekeringvergoeding bij Therapie
Via verschillende zorgverzekeraars komt u voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig. Je moet zelf de rekening bij je zorgverzekering in dienen. Check je eigen polis of kijk op www.de-nfg.nl voor meer informatie.

Ontknoping is zorgaanbieder voor de Gemeente Apeldoorn e.o.
Via een doorverwijzing van uw huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin kan de behandeling voor uw kinderen tot 18 jaar, voor vergoeding in aanmerking komen. Dit werkt met een dienstverleningsopdracht (DVO)

Werkgevers
Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen dan wel werknemers ertegen te beschermen. Bij een hulpvraag die werk gerelateerd is, zijn werkgevers in veel gevallen bereid de kosten van een begeleidingstraject te vergoeden. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Sociaal tarief
Vergoed je zorgverzekering of je werkgever niet en kun je de kosten voor de sessies moeilijk zelf opbrengen? Overleg dan met Ontknoping over een verkort traject, een betalingsregeling of een aangepast sociaal tarief. Neem hiervoor gerust contact op.

Ontknoping staat geregistreerd bij

Ontknoping/Jelly Roose staat geregistreerd bij 

 • Beroepsvereniging NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg lidnr.8634

 • Vakgroep VPMW voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening

 • Koepelorganisatie RBCZ

 • Rosegarden Stichting voor Christelijke Psychosociaal Therapeuten

 • Raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn e.o. voor de Jeugdzorg


 • Kamer van Koophandel nr.68341628

 • AGB code: 90103710

 • AGB praktijkcode: 90063057

Ontknoping heeft een  beroeps- en bedrijfsverzekering, klacht en tucht regeling en heeft een verplichting tot intervisie en nascholing.  We werken met een behandelovereenkomst en intakeformulier. Voor  het onderwijs is het van belang te weten dat we met een modelovereenkomst van de belastingdienst werken en sta ik geregistreerd in het lerarenregister.